Drainage

Drainagebedrijf

Al 25 jaar zijn wij een gespecialiseerd drainagebedrijf. Drainage aanleggen is dan ook één van onze specialismen. Wij voeren drainagewerk uit voor aannemers, agrariërs en de groensector. Door de diverse drainagemachines kunnen wij een grote diversiteit aan projecten aan. Op deze manier kunnen wij al onze klanten het maatwerk leveren die zij nodig hebben. Naast het aanbrengen van drainage zijn wij gespecialiseerd in het maken van complete waterhuishouding systemen zoals slootverlegingen, overstortconstructies en het aanbrengen van putten (gesloten systemen).

Bouw en infra

In de burger- en utiliteitbouw is het veelal nodig om voor of tijdens de bouw een tijdelijke of definitieve drainage aan te leggen. Een tijdelijk drainage systeem kan ervoor zorgen dat de bouwwerkzaamheden beter en sneller uitgevoerd kunnen worden, wat resulteert in meer kwaliteit, veiligheid en natuurlijk het verhogen van de productie. Een definitieve drainage zorgt tijdens de bouw voor een goede en snelle uitvoering en na de bouw zal de gebruiker een droge kruipruimte houden. Dit voorkomt dat achteraf alsnog een, dan veel duurdere, drainage aangelegd dient te worden.

In de grond- weg – en waterbouw wordt drainage gebruikt in wegcunetten, bij voorbelastingen, het bouwrijp maken van woon- en werkgebieden en als bemalingdrainage bij riolering- en saneringswerken.

Agrariërs, bloembollen- en plantenkwekers

Hiervoor leggen wij diverse drainagesystemen aan. Sleufloos draineren is mogelijk met een V-ploeg. Opensleuf drainage kan aangebracht worden d.m.v. een kettinggraver.

Betreft een eenvoudig systeem waarbij de drainage via een eindbuis rechtstreeks op de sloot uitkomt, of als gesloten systemen met put, hoofdleiding en pompinstallatie (vaak aangeduid als drukdrainage, peil gestuurde drainage of gesloten drainage).

De V-ploeg is uitgerust met GPS waarbij zowel de hoogte als de rijrichting aangestuurd wordt.

Bij gebruik van de kettinggraver is het mogelijk om diverse materialen (bijvoorbeeld zand of schelpen) als sleufvulling toe te passen. Dit bevorderd de levensduur van de drainage.

Glastuinbouw

Voor nieuwbouw en in bestaande kassen kunnen wij met onze kleinste draineermachine zowel drainage als stoomdrainagesystemen aanleggen.

Sportvelden en golfbanen

Dit betref het aanbrengen van drainage op speel- en sportvelden en golfbanen. Wij kunnen de uitkomende grond met de afvoerband direct afvoeren waarna de sleuf met tractor en kar, of met de rupssleuvenvuller gevuld kan worden.

Veengebieden

De zakking van de veenbodem en het veroorzaken van Co2 reductie zijn problemen die gereduceerd kunnen worden met onderwaterdrainage. Bij het toepassen van onderwaterdrainage worden veengebieden voorzien van drainage, welke onder water wordt aangebracht. Op deze manier kan de drainage water toevoeren bij droge periodes, en afvoeren in natte periodes.

Drainage materieel

Voor het uitvoeren van drainagewerk hebben wij beschikking over de volgende machines:
• Kettinggraver 8 ton, max. graafdiepte 1,5 m
• Kettinggraver 18 ton, max. graafdiepte 2 m
• V-ploeg 27 ton aanlegdiepte max. 1,80 m
• Tractor + dumper (inhoud 10m3), om de trechter van de draineermachine te vullen met schelpen of zand
• Tractor + zandkar (inhoud 4m3), om sleuven direct te vullen met zand
• Rups sleuvenvuller (inhoud 7 m3)

  • Drainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80mDrainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80m
  • Drainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80mDrainagemachine sleufloos, 27 ton, diepte tot 1,80m
  • Sleufloos draineren op 1,80m diepteSleufloos draineren op 1,80m diepte
  • Drainage sleuf vullen met zandDrainage sleuf vullen met zand
  • Ingraven bemalings drainageIngraven bemalings drainage
  • Bemalingsdrainage tot 2m diepBemalingsdrainage tot 2m diep
  • Drainage word bedekt met polystyreen korrelsDrainage word bedekt met polystyreen korrels
  • Sleuf vullen met rupssleuvenvullerSleuf vullen met rupssleuvenvuller
  • De drainage wordt omstort met schelpenDe drainage wordt omstort met schelpen
  • Grond uit sleuf afvoerenGrond uit sleuf afvoeren